رمان تقلب
ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤  کلمات کلیدی: رمان تقلب‎ ، عــــــاشقان رمــــــان ، دانلود رمان تقلب

رمان تقلب عــــــاشقان رمــــــان دانلود رمان تقلب

به نامش، به یادش و در پناهش میکنیم آغاز


- ما...ما....ن..... ماشینه رو افتادین.... ای ول.
- مرگ. دختره احمق. کر شدم. این چه جیغی بود؟ فکر کردم مردی. چت شد یهو؟
- بلیط دبی رو افتادی شازده. فردا بلیط نگرفته نمی یای خونه.
- دروغ میگی!!!!!!!!!!!!! گرفتی ما رو.
- دروغم چیه. باور نداری بیا خودت ببین. هنوز صفحه بازه.
- مرگ آریانا؟ کو ببینم؟
- راس میگی نانادی؟ بگو جون مامان.